Huisregels 2021

Naam gastouder(opvang)Pinjarra Kinderopvang
Huisregels opgesteldnovember 2020

Openingsdagen en –tijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Van 7:30 tot 18:00 (of in overleg)

Tarieven

Per 1 januari 2021 hanteert Pinjarra Kinderopvang een uuratrief van 6 euro, dit is exclusief de bemiddelingskosten van gastouderbureau ViaViela. Dit is incl. fruit, drinken, lunch, beker melk, tussendoortje en billendoekjes en excl. flesvoeding, dieetvoeding, luiers en avondeten. 

Opvanguren

Een minimum van 5 uur per dag en 10 uur per week.
In principe worden de afgesproken uren gerekend. Blijft uw kind een keer wat langer, dan wordt er het eerste half uur niets in rekening gebrachtdaarna wordt per 15 minuten het standaard tarief in rekening gebracht. 
De afgesproken opvanguren zijn:

 

Opvangtijden

Maandag

 

Dinsdag

 

Donderdag

 

Vrijdag

 

 

Vakantie en vrije dagen

Pinjarra Kinderopvang zal sluitingen en vakantie tijdig, minimaal 2 maanden van tevoren, doorgeven. Er worden dan geen kosten voor de betreffende dagen/ weken gerekend.

Mogelijk kan gastouderbureau ViaViela een vervangende gastouder voorstellen maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

Pinjarra Kinderopvang is gesloten* op alle nationale feestdagenincl 24 en 31 december.
Vakanties en vrije dagen van uzelf, buiten de vakanties van Pinjarra Kinderopvang om, worden 100% doorberekend. 
Komt uw kind een dagje niet of een halve dag, dan worden de afgesproken kosten doorberekend.

 

*Sluitingen va december 20 ; 

Kerst ’20 donderdag 24 december tm vrijdag 1 januari. 

Carnaval maandag 12 februari tm woensdag 16 februari.

Maandag 31 mei tm vrijdag 4 juni.

Vrijdag 23 en maandag 26 juli.

Zomervakantie maandag 6 september tm vrijdag 24 september.

Maandag 4 oktober (zijn Jules en ik 25 jaar samen J

Kerstvakantie ’21 vrijdag 24 december tm vrijdag 31 december.

 

Ziekte

Ziekte kind

Bij ziekte en koorts is het voor uw kindje het fijnste dat het thuis bij mama of papa is. Voelt uw kindje zich prima, kan hij/zij gewoon komen mits ze mee kunnen draaien in de routine. Als uw kindje heeft overgegeven, kan hij/zij de eerste 24u niet komen vanwege besmetting.

Gelieve door te geven als uw kindje een paracetamol/zetpil heeft toegediend gekregen, de koorts kan dan weg lijken te zijn en ineens opvlammen.

Komt uw kindje niet, dan worden de uren tot en met 7 dagen na de eerste ziekte dag 100% doorberekend. Na deze 7 dagen worden er geen kosten meer berekend. Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang, wordt er contact met u opgenomen en bespreken we hoe verder te handelen.

Voor het toedienen van medicijnen moet er een medicijnformulier ingevuld en ondertekend worden. Deze kan online verstuurd worden (u doet het thuis en overhandigd het bij de overdracht) of u vult er een in tijdens de overdracht.

 

Corona

Wanneer een volwassene in het huishouden van het kind besluit een Corona test te doen vanwege klachten die bij Corona passen, blijft uw kind thuis tot de uitslag van de test bekend is. Uiteraard blijft uw kind thuis indien iemand in het huishouden positief gestest is.

 

Ziekte gastouder 

Als de gastouder ziek is/wordt, zal hij/zij de ouders hier direct over informeren. De gastouder biedt geen vervangende gastouder. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen. Er worden geen uren doorberekend aan de ouders.                                                               
Mogelijk kan gastouderbureau ViaViela een vervangende gastouder voorstellen maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

 

Structurele wijzigingen

 

Wijzigingen gelieve minimaal een maand van te voren door te geven.
Wijzigingen vanuit Pinjarra Kinderopvang gaan een maand nadat deze zijn doorgegeven in.

Overlegstructuur

Pinjarra Kinderopvang houdt van een duidelijke en directe manier van communiceren. In de ochtend een korte overdracht van de ouder en bij het ophalen een korte overdracht vanuit Pinjarra. Gedurende dag, mits er tijd voor is, worden de ouders via een (groepsapp, Whatsapp) op de hoogte gehouden met foto’s en tekst.
Als ouders behoefte hebben aan een evaluatie, kan er eens per (half) jaar een evaluatie plaats vinden over uw kindje.

Meebrengen

Luiers/ flesvoeding/ speciale voeding/ speen/ slaapknuffel.
Slaapzakjes zijn aanwezig, maar mogen ook meegenomen worden.
Gelieve een setje reserve kleding mee te geven, eventueel meer onderkleding bij oefenen/ wennen potje/ wc.
Eigen speelgoed mag worden meegenomen, dit wordt eventueel terug in de tas gestopt als het kindje er niet mee speelt. Mocht uw kindje het moeilijk vinden te delen, zal worden afgesproken dat het beter in de tas kan worden bewaard.

Brengen en ophalen

 

Voor de continuïteit is het fijn als kinderen voor 9:30 uur arriveren, zodat we rustig kunnen starten met de dag en op tijd aan tafel kunnen voor het fruit (om 9:30 – 10:00 uur). Ophalen na de lunch (tussen 12:00 – 12:30 uur) of na het slaapje (rond 15 uur) is ook wenselijk vanwege de structuurUitzonderingen daar gelaten.

 

Ophalen door derden

 

Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald of gebracht, dient u dit van tevoren door te geven. Geef daarbij de volledige naam van diegene door. Ook zal de persoon in kwestie zich moeten kunnen identificeren middels rijbewijs of identiteitsbewijs. Indien het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd éérst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt uw kind niet meegegeven.
Mocht u om wat voor reden uw kindje niet op kunnen halen, mag het ook middels een sms of appje.

 

Aansprakelijkheid

Pinjarra Kinderopvang kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.
Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Betalen

Pinjarra Kinderopvang registreert de uren via de website van gastouderbureau ViaViela.
Na registratie ontvang u een melding per mail om de uren te accorderen en te voldoen.
De gastoudervergoeding dient binnen 3 dagen na aanbieding van de opvanguren te worden voldaan.

Opzeggen

Het opzegtermijn is één maand.

Wennen

Een wen-ochtend - middag kan ingepland worden in overleg.
Deze wordt niet berekend.

Omgang computer, tv, snoep

Bij Pinjarra Kinderopvang zal de televisie eerder een uitzondering zijn dan een gewoonte; samen spelen, alleen spelen vinden wij  veel belangrijker. Zelfs je vervelen is goed, omdat je dan juist gestimuleerd wordt om creatief te denken!
Een snoepje op zijn tijd is lekker, maar niet structureel. 

Traktatiebeleid

Als uw kindje jarig is, mag dit gevierd worden bij Pinjarra Kinderopvang, met u als ouder erbij. In overleg plannen we het op/rond het fruit eten (9:30-10) of ’s-middags rond 14:30 na het rusten
Tracteren is geen verplichting! Mocht u willen tracteren worden gezonde tractaties op prijs gesteld. 

Overig

Beleid filmen fotograferen/ uitstapjes buiten de deur; hiervoor wordt het toestemmingsformulier ‘Algemeen’ door u ingevuld, voor uw kindje begint bij Pinjarra Kinderopvang.
Beleid buikslapen; mocht uw kindje een buikslaper zijn, wordt hier het toestemmingsformulier ‘Afwijkende slaaphouding’ door u ingevuld.
Beleid medicatieverstrekking; mocht uw kindje medicatie gebruiken of nodig hebben vanwege bv-verkoudheid, wordt hier het toestemminsformulier ‘Toedienen medicijnen’ door u ingevuld.
Omgang huisdieren; Bij Pinjarra Kinderopvang zijn er 2 poezen. Wij gaan we lief en zacht met dieren om, dit zal uitgelegd worden. Ook leren we dat de poezen soms alleen gelaten willen worden en/of dat er gekrabd wordt als ze ergens niet blij mee zijn. Hier praten we over en leren we van.

*Bij krabben wordt dit áltijd meegedeeld aan de ouders.

Stagiaires; Pinjarra Kinderopvang is ingeschreven bij het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en zal dus regelmatig stagiaires ontvangen. De stagiaire ondersteund, Pinjarra Kinderopvang is en blijft verantwoordelijk.
Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Pinjarra Kinderopvang per situatie beoordeeld.

Pedagogische visie

Ik zie mezelf als een vrolijk, enthousiast, lief, en soms een beetje gek mens. Ik lach graag en veel. Zingen, dansen, knuffelen, lekker creatief bezig zijn, dat hoort bij mij. Ook rust is belangrijk; boekjes lezen, yoga en af en toe samen tv kijken is fijn!

Mijn doel als gastouder is; vrolijke kinderen die zichzelf mogen zijn en met mij hun eigen interesses ontplooien en verdiepen.

De kinderen krijgen bij mij veel vrijheid om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Ik probeer zo veel mogelijk de interesses van het kind te gebruiken om activiteiten te plannen.
Bijvoorbeeld: Als een kind onder de indruk was van de volle maan, kunnen we daar liedjes over gaan zingen, tekenen, knutselen en bij de wat oudere kinderen kunnen we gaan onderzoeken wat de maan nu is.

Ik geloof in positief opvoeden. Dus veel aandacht geven aan goed gedrag en negatief gedrag proberen te negeren of te corrigeren door duidelijk aan te geven wat wel gewenst is.
Kinderen mogen best af en toe eens ruzie maken. Ik let er dan op of ze het samen oplossen. Lukt dit niet zelf, dan help ik ze op weg.

Ik vind het belangrijk een goed contact te hebben met de ouders van het kind en wil graag weten wat de verwachtingen en wensen zijn rondom de opvang. Ik ben altijd bereid vragen te beantwoorden en mochten die vragen wat meer tijd nodig hebben, kunnen we een afspraak maken.

 

 

 

 

 

 

Huisregels Pinjarra Kinderopvang.
Opgesteld november 2020. Ingaande per 1 januari 2021.