Huisregels

Naam gastouder(opvang):  Pinjarra Kinderopvang

Huisregels opgesteld: oktober 2019

 

Openingsdagen en –tijden

-       Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

-       Van 7:30 tot 18:00 (of in overleg)


Tarieven

-       Mijn uurtarief is €6,- per uur, dit is exclusief de bemiddelingskosten van gastouderbureau ViaViela. Dit is incl. fruit, drinken, lunch, beker melk en tussendoortje. 


Contracturen

-       Een minimum van 5 uur per dag / en 10 uur per week.

-       In principe worden de bij aanvang van de opvang afgesproken tijden in rekening gebracht. Blijft uw kind een keer wat langer, dan wordt er het eerste half uur niets in rekening gebracht, bij langer dan een half uur wordt er per 15 minuten het standaard tarief in rekening gebracht. 

(Wordt uw kindje structureel eerder/later gebracht/opgehaald zal worden geadviseerd de contracturen aan te passen via Viaviela.)

De afgesproken tijden zijn:

Maandag:         

Dinsdag:

Donderdag:      

Vrijdag:            

 

 

Vakantie

-       Pinjarra Kinderopvang zal sluitingen en vakantie tijdig, minimaal een maand van tevoren, doorgeven. Er worden dan geen kosten voor de betreffende dagen/ weken gerekend.

Mogelijk kan ViaViela op zoek gaan naar een gastouder in de buurt, maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

-       Vrije dagen/ vakanties van uzelf gelieve een maand van de tevoren door te geven. Komt uw kind een dagje niet of een halve dag, dan worden de afgesproken kosten doorberekend.

-       Bij vakanties die op tijd zijn doorgegeven, worden de uren voor 50% doorberekend.  

 

 

Ziekte

Ziekte kind

-       Bij ziekte en koorts is het voor uw kindje het fijnste dat het thuis bij mama of papa is. Voelt uw kindje zich prima, kan hij/zij gewoon komen mits ze mee kunnen draaien in de routine. Als uw kindje heeft overgegeven, kan hij/zij de eerste 24u niet komen vanwege besmetting.

Gelieve door te geven als uw kindje een paracetamol/zetpil heeft toegediend gekregen, de koorts kan dan weg lijken te zijn en ineens opvlammen.

-       Komt uw kindje niet, dan worden de uren tot en met 7 dagen na de eerste ziekte dag 100% doorberekend. Na deze 7 dagen worden er geen kosten meer berekend. Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang, wordt er contact met u opgenomen en bespreken we hoe verder te handelen.

Voor het toedienen van medicijnen moet er een medicijnformulier ingevuld en ondertekend worden. Deze kan online verstuurd worden (u doet het thuis en overhandigd het bij de overdracht) of u vult er een in tijdens de overdracht.

 

Ziekte gastouder 

-       Als de gastouder ziek is/wordt, zal hij/zij de ouders hier direct over informeren. De gastouder biedt geen vervangende gastouder. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen. Er worden geen uren doorberekend aan de ouders.                                                               

-       Mogelijk kan ViaViela op zoek naar een gastouder in de buurt of deze bereid is op te vangen bij ziekte, maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

 

Structurele wijzigingen

 

-       Wijzigingen gelieve minimaal een maand van te voren door te geven.

-       Wijzigingen vanuit Pinjarra Kinderopvang gaan een maand nadat deze zijn doorgegeven in.

Overlegstructuur

-       Pinjarra Kinderopvang houdt van een duidelijke en directe manier van communiceren. In de ochtend een korte overdracht van de ouder en bij het ophalen een korte overdracht vanuit Pinjarra. Gedurende dag, mits er tijd voor is, worden de ouders via een (groepsapp, Whatsapp) op de hoogte gehouden met foto’s en tekst. 

-       Als ouders behoefte hebben aan een evaluatie,  kan er eens per (half) jaar een evaluatie plaats vinden over uw kindje.

Meebrengen

-       Luiers/ flesvoeding/ speciale voeding/ speen/ slaapknuffel.

-       Slaapzakjes zijn aanwezig, maar mogen ook meegenomen worden.

-       Gelieve een setje reserve kleding mee te geven, eventueel meer onderkleding bij oefenen/ wennen potje/ wc.

-       Eigen speelgoed mag worden meegenomen, dit wordt eventueel terug in de tas gestopt als het kindje er niet mee speelt. Mocht uw kindje het moeilijk vinden te delen, zal worden afgesproken dat het beter in de tas kan worden bewaard.

 

Brengen en ophalen

 

-       Voor de continuïteit is het fijn als kinderen voor 9:30 uur arriveren, zodat we rustig kunnen starten met de dag en op tijd aan tafel kunnen voor het fruit (om 9:30 – 10:00 uur). Ophalen na de lunch (tussen 12:00 – 12:30 uur) of na het slaapje (rond 15 uur) is ook wenselijk vanwege de structuur. Uitzonderingen daar gelaten.

 

Ophalen door derden

 

-       Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald of gebracht, dient u dit van tevoren door te geven. Geef daarbij de volledige naam van diegene door. Ook zal de persoon in kwestie zich moeten kunnen identificeren middels rijbewijs of identiteitsbewijs. Indien het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd éérst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt uw kind niet meegegeven.

-       Mocht u om wat voor reden uw kindje niet op kunnen halen, mag het ook middels een sms of appje.

 

Betalen

-       Pinjarra Kinderopvang registreert de uren via de website van ViaViela, www.mijngastouderburo.nl. Wanneer u deze goedkeurt wordt meteen de gastouderfactuur (digitaal) opgemaakt. 

-       De gastoudervergoeding dient binnen 5 dagen na het aanbieden van de uren te worden voldaan. 

 

Opzeggen

-       Het opzegtermijn is één maand.

 

Wennen

-       Een wen-ochtend - middag kan ingepland worden in overleg.

-       Deze wordt niet berekend.

 

Omgang computer, tv, snoep

-       Bij Pinjarra Kinderopvang zal de televisie eerder een uitzondering zijn dan een gewoonte; samen spelen, alleen spelen vinden wij  veel belangrijker. Zelfs je vervelen is goed, omdat je dan juist gestimuleerd wordt om creatief te denken!

-       Een snoepje op zijn tijd is lekker, maar niet structureel. 

 

Traktatiebeleid

-       Als uw kindje jarig is, mag dit gevierd worden bij Pinjarra Kinderopvang, met u als ouder erbij. In overleg plannen we het op/rond het fruit eten (9:30-10) of ’s-middags rond 14:30 na het rusten. 

 

Overig

-       Beleid filmen fotograferen/ uitstapjes buiten de deur; hiervoor wordt het toestemmingsformulier ‘Algemeen’ door u ingevuld, voor uw kindje begint bij Pinjarra Kinderopvang.

-       Beleid buikslapen; mocht uw kindje een buikslaper zijn, wordt hier het toestemmingsformulier ‘Afwijkende slaaphouding’ door u ingevuld.

-       Beleid medicatieverstrekking; mocht uw kindje medicatie gebruiken of nodig hebben vanwege bv-verkoudheid, wordt hier het toestemminsformulier ‘Toedienen medicijnen’ door u ingevuld.

-       Omgang huisdieren; Er lopen twee poezen rond bij Pinjarra Kinderopvang; Pebbles, een zwart/witte flinkerd en Pixi, een slankere zwarte dame.
Bij Pinjarra Kinderopvang gaan we lief en zacht met dieren om, dit zal uitgelegd worden. Ook leren we dat de poezen soms alleen gelaten willen worden en/of dat er gekrabd wordt als ze ergens niet blij mee zijn. Hier praten we over en leren we van.

*Bij krabben wordt dit áltijd meegedeeld aan de ouders.

-       

Stagiaires; Pinjarra Kinderopvang is ingeschreven bij het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en zal dus regelmatig stagiaires ontvangen. De stagiaire ondersteund, Pinjarra Kinderopvang is en blijft verantwoordelijk.


Pedagogische visie

Ik zie mezelf als een vrolijk, enthousiast lief, en soms een beetje gek mens. Ik lach graag en veel. Zingen, dansen, knuffelen, lekker creatief bezig zijn, dat hoort bij mij. Ook rust is belangrijk; boekjes lezen, yoga en af en toe samen tv kijken is fijn!

Mijn doel als gastouder is; vrolijke kinderen die zichzelf mogen zijn en met mij hun eigen interesses ontplooien en verdiepen.

De kinderen krijgen bij mij veel vrijheid om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Ik probeer zo veel mogelijk de interesses van het kind te gebruiken om activiteiten te plannen.
Bijvoorbeeld: Als een kind onder de indruk was van de volle maan, kunnen we daar liedjes over gaan zingen, tekenen, knutselen en bij de wat oudere kinderen kunnen we gaan onderzoeken wat de maan nu is.

Ik geloof in positief opvoeden. Dus veel aandacht geven aan goed gedrag en negatief gedrag proberen te negeren of te corrigeren door duidelijk aan te geven wat wel gewenst is.
Kinderen mogen best af en toe eens ruzie maken. Ik let er dan op of ze het samen oplossen. Lukt dit niet zelf, dan help ik ze op weg.

Ik vind het belangrijk een goed contactte hebben met de ouders van het kind en wil graag weten wat de verwachtingen en wensen zijn rondom de opvang. Ik ben altijd bereid vragen te beantwoorden en mochten die vragen wat meer tijd nodig hebben, kunnen we een afspraak maken.

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening door ouder                                                                   Ondertekening door gastouder

Datum                                                                                                  Datum

                                                                                                                                                            

Naam                                                                                                   Naam

                                                                                                                                                            

Handtekening                                                                                       Handtekening