"Werken met de meldcode".
Vanuit gastouderbureau Viaviela.
Inhoud: Bij de workshop ‘Werken met de meldcode’ komen verschillende vormen van kindermishandeling aan bod. Er wordt een beeld geschetst van de aard en omvang van dit probleem en je leert meer over het werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook krijg je inzicht je taken en verantwoordelijkheden als gastouder met betrekking tot het signaleren van kindermishandeling. Tenslotte zijn er praktische tips over de manier waarop je een zorgverkennend gesprek voert met ouders/verzorgers. Deze workshop helpt je bij het bespreekbaar maken van zorgen.
 
 "Taalontwikkeling".
Vanuit gastouderbureau 4Kids
Inhoud: Als gastouder werk je de hele dag met jonge kinderen: kinderen die in de periode van 0 tot 4 jaar de Nederlandse taal spelenderwijs steeds beter leren begrijpen en gebruiken. Taal is ontzettend belangrijk! Maar, hoe werkt het taalmechanisme eigenlijk? Hoe leren kinderen taal? Hoe kunt u hierop  als professionele gastouder zo goed mogelijk inspelen en taal stimuleren? 
 
 "Peuter in zicht".
Vanuit gastouderbureau Viaviela
 
Inhoud: De cursus Peuter in Zicht is een cursus over het opvoeden van peuters en bestaat in totaal uit 4 bijeenkomsten. 

Na deze eerste bijeenkomst volgen nog drie bijeenkomsten waarin steeds één vaardigheid centraal staat die belangrijk is voor de opvoeding van peuters. Dat zijn de vaardigheden steunen, stimuleren en sturen.

 
Opleiding tot Kindercoach vanuit het NHA
Als kindercoach bied je zowel ouders als kinderen professionele ondersteuning bij opvoedproblemen en gedragsproblematiek. Je weet hoe je kinderen motiveert en aanzet tot gedragsverandering.