Huisregels 2022

Naam gastouder(opvang):  Pinjarra Kinderopvang
Huisregels opgesteld: november 2021. 

Openingsdagen en –tijden

-        Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

-        Van 7:30 tot 18:00 (of in overleg)

Tarieven

-        Per 1 januari 2022 hanteert Pinjarra Kinderopvang een uuratrief van 6,25 euro, dit is exclusief de bemiddelingskosten van gastouderbureau ViaViela. Dit is incl. fruit, drinken, lunch, beker melk, tussendoortje en billendoekjes en excl. flesvoeding, dieetvoeding, luiers en avondeten. 

Opvanguren

-        Een minimum van 5 uur per dag en 10 uur per week.

-        In principe worden de afgesproken uren gerekend. Blijft uw kind een keer wat langer, dan wordt er het eerste kwartier niet in rekening gebracht, daarna wordt per 15 minuten het standaard tarief in rekening gebracht. 

 

Vakantie en vrije dagen

-        Pinjarra Kinderopvang zal sluitingen en vakantie tijdig, minimaal 2 maanden van tevoren, doorgeven. Er worden dan geen kosten voor de betreffende dagen/ weken gerekend.

Mogelijk kan gastouderbureau ViaViela een vervangende gastouder voorstellen maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

-        Pinjarra Kinderopvang is gesloten* op alle nationale feestdagen.

-        Vakanties en vrije dagen van uzelf, buiten de vakanties van Pinjarra Kinderopvang om, worden 100% doorberekend.  

-        Komt uw kind een dagje niet of een halve dag, dan worden de afgesproken kosten doorberekend.

 

Sluitingen va dec ‘21

Kerst/nieuw 

Vrij 24 dec ‘21

Vrij 7 jan

2 weken

Carnaval

Ma 28 februari

Woe 2 maart

2 dagen

Goed vrijdag

Vrij 15 april

 

1 dag

Pasen

Ma 18 april

 

1 dag

Concert

Vrij 29 april

 

Dicht va 15u

Bevrijdingsdag

Do 5 mei

 

1 dag

Hemelvaart

Do 26 mei

 

1 dag

Sil’s 50th pinksteren

 Ma 30 mei

Vrij 3  juni

1 week

Amphi festival

Vrij 22 juli

 

Dicht va 15u

Papa 5 jaar/ vak

Ma 5 sept

Vrij 23 sept

3 weken

Kerst/nieuw

Ma 26 dec

Vrij 6 jan ‘23

2 week 

 

 

Ziekte

Ziekte kind

-        Bij ziekte en koorts is het voor uw kindje het fijnste dat het thuis bij mama of papa is. Voelt uw kindje zich prima, kan hij/zij gewoon komen mits ze mee kunnen draaien in de routine. 

Gelieve door te geven als uw kindje een paracetamol/zetpil heeft toegediend gekregen, de koorts kan dan weg lijken te zijn en ineens opvlammen.

-        Komt uw kindje niet, dan worden de uren tot en met 7 dagen na de eerste ziekte dag 100% doorberekend. Na deze 7 dagen worden er geen kosten meer berekend. Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang, wordt er contact met u opgenomen en bespreken we hoe verder te handelen.

Voor het toedienen van medicijnen moet er een medicijnformulier ingevuld en ondertekend worden. Deze kan online verstuurd worden (u doet het thuis en overhandigd het bij de overdracht) of u vult er een in tijdens de overdracht.

 

Corona

-        Wanneer een volwassene in het huishouden van het kind besluit een Corona test te doen vanwege klachten die bij Corona passen, blijft uw kind thuis tot de uitslag van de test bekend is. Uiteraard blijft uw kind thuis indien iemand in het huishouden positief gestest is. 

 

Ziekte gastouder 

-        Als de gastouder ziek is/wordt, zal hij/zij de ouders hier direct over informeren. De gastouder biedt geen vervangende gastouder. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen. Er worden geen uren doorberekend aan de ouders.                                                               

-        Mogelijk kan gastouderbureau ViaViela een vervangende gastouder voorstellen maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

 

Structurele wijzigingen

 

-        Wijzigingen gelieve minimaal een maand van te voren door te geven.

-        Wijzigingen vanuit Pinjarra Kinderopvang gaan een maand nadat deze zijn doorgegeven in.

Overlegstructuur

-        Pinjarra Kinderopvang houdt van een duidelijke en directe manier van communiceren. In de ochtend een korte overdracht van de ouder en bij het ophalen een korte overdracht vanuit Pinjarra. Gedurende dag, mits er tijd voor is, worden de ouders via een (groepsapp, Whatsapp) op de hoogte gehouden met foto’s en tekst. 

-        Als ouders behoefte hebben aan een evaluatie,  kan er eens per (half) jaar een evaluatie plaats vinden over uw kindje.

Meebrengen

-        Luiers/ flesvoeding/ speciale voeding/ speen/ slaapknuffel.

-        Slaapzakjes zijn aanwezig, maar mogen ook meegenomen worden.

-        Gelieve een setje reserve kleding mee te geven, eventueel meer onderkleding bij oefenen/ wennen potje/ wc.

-        Eigen speelgoed mag worden meegenomen, dit wordt eventueel terug in de tas gestopt als het kindje er niet mee speelt. Mocht uw kindje het moeilijk vinden te delen, zal worden afgesproken dat het beter in de tas kan worden bewaard.

 

Brengen en ophalen

 

-        Voor de continuïteit is het fijn als kinderen voor 9:30 uur arriveren, zodat we rustig kunnen starten met de dag en op tijd aan tafel kunnen voor het fruit (om 9:30 – 10:00 uur). Ophalen na de lunch (tussen 12:00 – 12:30 uur) of na het slaapje (rond 15 uur) is ook wenselijk vanwege de structuur. Uitzonderingen daar gelaten.

 

Ophalen door derden

 

-        Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald of gebracht, dient u dit van tevoren door te geven. Geef daarbij de volledige naam van diegene door. Ook zal de persoon in kwestie zich moeten kunnen identificeren middels rijbewijs of identiteitsbewijs. Indien het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd éérst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt uw kind niet meegegeven.

-        Mocht u om wat voor reden uw kindje niet op kunnen halen, mag het ook middels een sms of appje.

 

Aansprakelijkheid

-        Pinjarra Kinderopvang kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

-        Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Betalen

-        Pinjarra Kinderopvang registreert de uren via de website van gastouderbureau ViaViela.

-        Na registratie ontvang u een melding per mail om de uren te accorderen en te voldoen.

-        De gastoudervergoeding dient binnen 3 dagen na aanbieding van de opvanguren te worden voldaan.

Opzeggen

-        Het opzegtermijn is één maand.

Wennen

-        Een wen-ochtend - middag kan ingepland worden in overleg.

-        Deze wordt niet berekend.

Omgang computer, tv, snoep

-        Bij Pinjarra Kinderopvang zal de televisie eerder een uitzondering zijn dan een gewoonte; samen spelen, alleen spelen vinden wij  veel belangrijker. Zelfs je vervelen is goed, omdat je dan juist gestimuleerd wordt om creatief te denken!

-        Een snoepje op zijn tijd is lekker, maar niet structureel. 

Traktaties

-        Als uw kindje jarig is, mag dit gevierd worden bij Pinjarra Kinderopvang, met u als ouder erbij. In overleg plannen we het op/rond het fruit eten (9:30-10) of ’s-middags rond 14:30 na het rusten. 

-        Trakteren is geen verplichting! Mocht u willen trakteren worden gezonde traktaties op prijs gesteld. 

-        Wij hebben als zijnde traktatie enkele keren een boekje cadeau gekregen ipv iets te eten, dit is een leuk alternatief en hebben we langer plezier van. Maar nogmaals; geen verplichting ;-) 

Overig

-        Beleid filmen fotograferen/ uitstapjes buiten de deur; hiervoor wordt het toestemmingsformulier ‘Algemeen’ door u ingevuld, voor uw kindje begint bij Pinjarra Kinderopvang.

-        Beleid buikslapen; mocht uw kindje een buikslaper zijn, wordt hier het toestemmingsformulier ‘Afwijkende slaaphouding’ door u ingevuld.

-        Beleid medicatieverstrekking; mocht uw kindje medicatie gebruiken of nodig hebben vanwege bv-verkoudheid, wordt hier het toestemminsformulier ‘Toedienen medicijnen’ door u ingevuld.

-        Omgang huisdieren; Bij Pinjarra Kinderopvang zijn er 2 poezen. Wij gaan we lief en zacht met dieren om, dit zal uitgelegd worden. Ook leren we dat de poezen soms alleen gelaten willen worden en/of dat er gekrabd wordt als ze ergens niet blij mee zijn. Hier praten we over en leren we van.

*Bij krabben wordt dit áltijd meegedeeld aan de ouders.

-        Stagiaires; Pinjarra Kinderopvang is ingeschreven bij het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en zal dus regelmatig stagiaires ontvangen. De stagiaire ondersteund, Pinjarra Kinderopvang is en blijft verantwoordelijk.

-        Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Pinjarra Kinderopvang per situatie beoordeeld.

Pedagogische visie

Ik zie mezelf als een vrolijk, enthousiast, lief, en soms een beetje gek mens. Ik lach graag en veel. Zingen, dansen, knuffelen, lekker creatief bezig zijn, dat hoort bij mij. Ook rust is belangrijk; boekjes lezen en af en toe yoga en samen tv kijken is fijn!

Mijn doel als gastouder is; vrolijke kinderen die zichzelf mogen zijn en met mij hun eigen interesses ontplooien en verdiepen.

De kinderen krijgen bij mij veel vrijheid om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Ik probeer zo veel mogelijk de interesses van het kind te gebruiken om activiteiten te plannen.
Bijvoorbeeld: Als een kind onder de indruk was van de volle maan, kunnen we daar liedjes over gaan zingen, tekenen, knutselen en bij de wat oudere kinderen kunnen we gaan onderzoeken wat de maan nu is.

Ik geloof in positief opvoeden. Dus veel aandacht geven aan goed gedrag en negatief gedrag proberen te negeren of te corrigeren door duidelijk aan te geven wat wel gewenst is.
Kinderen mogen best af en toe eens ruzie maken. Ik let er dan op of ze het samen oplossen. Lukt dit niet zelf, dan help ik ze op weg.

Ik vind het belangrijk een goed contact te hebben met de ouders van het kind en wil graag weten wat de verwachtingen en wensen zijn rondom de opvang. Ik ben altijd bereid vragen te beantwoorden en mochten die vragen wat meer tijd nodig hebben, kunnen we een afspraak maken.