Huisregels 2023

Naam gastouder(opvang): Pinjarra Kinderopvang
Huisregels opgesteld: oktober 2022. Openingsdagen en –tijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van 8:00 tot 18:00Tarieven

Per 1 januari 2023 hanteert Pinjarra Kinderopvang een uurtarief van ­­­­­­­­­­­­€7,25, dit is exclusief de bemiddelingskosten van gastouderbureau ViaViela. Dit is incl. fruit, drinken, lunch, beker melk, tussendoortje, luiers en billendoekjes en excl. flesvoeding, dieetvoeding en avondeten.

 

Opvanguren

Pinjarra brengt de uren in rekening die in uw contract staan. Blijft uw kind eens wat langer, zullen deze uren doorberekend worden.

 

Vakantie en vrije dagen

Pinjarra Kinderopvang zal sluitingen en vakantie tijdig, minimaal 2 maanden van tevoren, doorgeven. Er worden dan geen kosten voor de betreffende dagen/ weken gerekend.

Mogelijk kan gastouderbureau ViaViela een vervangende gastouder voorstellen maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

Pinjarra Kinderopvang is gesloten* op alle nationale feestdagen.

Vakanties en vrije dagen van uzelf, buiten de vakanties van Pinjarra Kinderopvang om, worden 100% doorberekend*.  

Komt uw kind een dagje niet of een halve dag, dan worden de afgesproken uren doorberekend*.

* De uren die in het contract staan worden in rekening gebracht, ook als er minder uren afgenomen worden, aangezien de uren wel gereserveerd worden. Incidenteel kan er gewisseld worden of een extra dag aangevraagd als het kind aantal het toelaat, ruilen gaat altijd in goed overleg. 

 

Sluitingen va dec ’22  

Kerst/nieuw *

Ma 26 dec ‘22

Vrij  30 dec

1 week (’22)

Sydney

Ma 30 januari

Vrij 17 feb

3 weken

Goede vrijdag*

Vrij 7 april

 

1 dag

2e Paasdag*

Ma 10 april

 

1 dag

Concert Depeche Mode

Di 16 mei, va 15:00

 

Halve dag

Hemelvaart*

Do 18 mei

 

1 dag

Pinksteren* / Festival

Vrij 25 mei

Di 30 mei

2 dagen

JuAn 100

Ma 26 juni

 

1 dag

Jules verjaardag

Do 13 juli

 

1 dag

Lang weekend Berlijn/ (klus)vakantie

Vrij 8 sept

vrij 15 sept

6 dagen

Lang weekend wijnplukken

Sept-okt

(vrij-ma) Sept-okt

(ovb 2 dagen)

‘Oma’ Anneke 70

Vrij 20 okt

 

1 dag

Kerst/nieuw

Ma 25 dec

Vrij 5 jan ‘23

2 weken (1 wk ’24)

 

 

 

Ziekte

Ziekte kind

Bij ziekte en koorts is het voor uw kindje het fijnste dat het thuis bij mama of papa is. Voelt uw kindje zich prima, kan hij/zij gewoon komen mits ze mee kunnen draaien in de routine. 

Gelieve door te geven als uw kindje een paracetamol/zetpil heeft toegediend gekregen, de koorts kan dan weg lijken te zijn en ineens opvlammen.

Komt uw kindje niet, dan worden de uren tot en met 7 dagen na de eerste ziekte dag 100% doorberekend. Na deze 7 dagen worden er geen kosten meer berekend. Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang, wordt er contact met u opgenomen en bespreken we hoe verder te handelen.

Voor het toedienen van medicijnen moet er een medicijnformulier ingevuld en ondertekend worden. Deze kan online verstuurd worden (u doet het thuis en overhandigt het bij de overdracht) of u vult er een in tijdens de overdracht.

 

Corona

Wanneer een volwassene in het huishouden van het kind besluit een Corona test te doen vanwege klachten die bij Corona passen, blijft uw kind thuis tot de uitslag van de test bekend is. Uiteraard blijft uw kind thuis indien iemand in het huishouden positief getest is. 

 

Ziekte gastouder 

Als de gastouder ziek is/wordt, zal zij de ouders hier direct over informeren. De gastouder biedt geen vervangende gastouder. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen. Er worden geen uren doorberekend aan de ouders.                                                               

Mogelijk kan gastouderbureau ViaViela een vervangende gastouder voorstellen maar dat is geen garantie. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.

 

Structurele wijzigingen 

Wijzigingen gelieve minimaal een maand van tevoren door te geven.

Wijzigingen vanuit Pinjarra Kinderopvang gaan een maand nadat deze zijn doorgegeven in.

 

Overlegstructuur

Pinjarra Kinderopvang houdt van een duidelijke en directe manier van communiceren. In de ochtend een korte overdracht van de ouder en bij het ophalen een korte overdracht vanuit Pinjarra. Gedurende dag, mits er tijd voor is, worden de ouders via een (groepsapp, Whatsapp) op de hoogte gehouden met foto’s en tekst.

Als u behoefte heeft aan een evaluatie, kan er eens per jaar een evaluatie plaats vinden over uw kindje.

 

Meebrengen

Luiers/ flesvoeding/ speciale voeding/ speen/ slaapknuffel.

Slaapzakjes zijn aanwezig, maar mogen ook meegenomen worden.

Gelieve een setje reserve kleding mee te geven, eventueel meer onderkleding bij oefenen/ wennen potje/ wc. 

Eigen speelgoed mag worden meegenomen, dit wordt eventueel terug in de tas gestopt als het kindje er niet mee speelt. Mocht uw kindje het moeilijk vinden te delen, zal worden afgesproken dat het beter in de tas kan worden bewaard.

 

Brengen en ophalen

Voor de continuïteit is het fijn als kinderen voor 9:30 uur arriveren, zodat we rustig kunnen starten met de dag en op tijd aan tafel kunnen voor het fruit (om 9:30 – 10:00 uur). Ophalen na de lunch (tussen 12:00 – 12:30 uur) of na het slaapje (rond 15 uur) is ook wenselijk vanwege de structuur. Uitzonderingen daargelaten.

 

Ophalen door derden

 Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald of gebracht, dient u dit van tevoren door te geven. Geef daarbij de volledige naam van diegene door. Ook zal de persoon in kwestie zich moeten kunnen identificeren middels rijbewijs of identiteitsbewijs. Als het niet van tevoren is doorgegeven wordt er altijd éérst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt uw kind niet meegegeven.

Mocht u om wat voor reden uw kindje niet op kunnen halen, mag het ook middels een sms of appje.

 

Aansprakelijkheid

Pinjarra Kinderopvang kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA-verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA-verzekering afgesloten.

 

Betalen

Pinjarra Kinderopvang registreert de uren via de website van gastouderbureau ViaViela.

Na registratie ontvang u een melding per mail om de uren te accorderen en te voldoen.

De gastoudervergoeding dient binnen 3 dagen na aanbieding van de opvanguren te worden voldaan.

 

Opzeggen

De opzegtermijn is één maand.

 

Wennen

Een wen-ochtend - middag kan ingepland worden in overleg

Deze wordt niet berekend.

 

Traktaties

Als uw kindje jarig is, mag dit gevierd worden bij Pinjarra Kinderopvang, met u als ouder erbij. In overleg plannen we het op/rond het fruit eten (9:30-10) of ’s-middags rond 14:30 na het rusten. 

Trakteren is geen verplichting! Mocht u willen trakteren worden gezonde traktaties op prijs gesteld. 

Wij hebben als zijnde traktatie enkele keren een boekje cadeau gekregen ipv iets te eten, dit is een leuk alternatief en hebben we langer plezier van. Maar nogmaals: geen verplichting ;-) 

 

Overig

Beleid filmen fotograferen/ uitstapjes buiten de deur; hiervoor wordt het toestemmingsformulier ‘Algemeen’ door u ingevuld, voor uw kindje begint bij Pinjarra Kinderopvang.

Beleid buikslapen; mocht uw kindje een buikslaper zijn, wordt hier het toestemmingsformulier ‘Afwijkende slaaphouding’ door u ingevuld.

Beleid medicatieverstrekking; mocht uw kindje medicatie gebruiken of nodig hebben vanwege bv-verkoudheid, wordt hier het toestemminsformulier ‘Toedienen medicijnen’ door u ingevuld.

Omgang huisdieren; Bij Pinjarra Kinderopvang zijn er 2 poezen. Wij gaan we lief en zacht met dieren om, dit zal uitgelegd worden. Ook leren we dat de poezen soms alleen gelaten willen worden en/of dat er gekrabd wordt als ze ergens niet blij mee zijn. Hier praten we over en leren we van.

*Bij krabben wordt dit áltijd meegedeeld aan de ouders.

Stagiaires; Pinjarra Kinderopvang is ingeschreven bij het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en zal dus regelmatig stagiaires ontvangen. De stagiaire ondersteund, Pinjarra Kinderopvang is en blijft verantwoordelijk.

 

Zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Pinjarra Kinderopvang per situatie beoordeeld.

 

 

Pedagogische visie

Ik zie mezelf als een vrolijk, enthousiast, lief, en soms een beetje gek mens. Ik lach graag en veel. Zingen, dansen, knuffelen, lekker creatief bezig zijn, dat hoort bij mij. Ook rust is belangrijk; boekjes lezen en af en toe yoga en samen tv kijken is fijn!

Mijn doel als gastouder is; vrolijke kinderen die zichzelf mogen zijn en met mij hun eigen interesses ontplooien en verdiepen.

De kinderen krijgen bij mij veel vrijheid om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Ik probeer zo veel mogelijk de interesses van het kind te gebruiken om activiteiten te plannen.
Bijvoorbeeld: Als een kind onder de indruk was van de volle maan, kunnen we daar liedjes over gaan zingen, tekenen, knutselen en bij de wat oudere kinderen kunnen we gaan onderzoeken wat de maan nu is.

Ik geloof in positief opvoeden. Dus veel aandacht geven aan goed gedrag en negatief gedrag proberen te negeren of te corrigeren door duidelijk aan te geven wat wel gewenst is.
Kinderen mogen best af en toe eens ruzie maken. Ik let er dan op of ze het samen oplossen. Lukt dit niet zelf, dan help ik ze op weg.

Ik vind het belangrijk een goed contact te hebben met de ouders van het kind en wil graag weten wat de verwachtingen en wensen zijn rondom de opvang. Ik ben altijd bereid vragen te beantwoorden en mochten die vragen wat meer tijd nodig hebben, kunnen we een afspraak maken.

 

Huisregels Pinjarra Kinderopvang.
Opgesteld oktober 2022. Ingaande per 1 januari 2023.